ERP SİSTEMLERİ

ERP Sistemleri

Bir şirketin zamanında ve doğru karar vererek piyasadaki diğer firmalarla rekabet edebilmesi, teknolojik gelişmelerin ışığında bilgiyi etkin kullanmasına bağlıdır. Dolayısıyla işletmeler bilgiyi en hızlı ulaşabilecekleri sistemleri organizasyon birimlerinde uygulamaya çalışmaktadırlar. Bu sistemler arasında bilgi teknolojilerini en etkin şekilde kullanan yazılım, Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning- ERP) programlarıdır.

Bilgisayarların, işletmelerde kullanılmaya başlanmasından sonra bilgi teknolojilerinin gelişimi ile birlikte organizasyon ihtiyaçlarının karşılanması için bir çok yazılım üretilmiştir. Malzeme ihtiyaç planlaması ile başlayan bu süreç, üretim dışı fonksiyonlarının da eklenmesi sonrasında Kurumsal Kaynak Planlaması’na dönüşmüştür.

ERP sistemleri, yüksek maliyetli yazılımlar olmasına rağmen, işletmelere sağladığı faydalar nedeniyle çok fazla tercih edilmektedir.

Kurumsal Kaynak Planlama çözümleri ile kurumunuzun verimliliğini arttırın.

– İş Sürecinin Azalması

Sağlanan otomasyon ve koordinasyon sayesinde bilgisayar destekli tasarım yazılımı lideri üretici firma, ürün sevkiyatlarında büyük ölçüde hızlanma gerçekleştirmiş, müşterilere gönderilen gemilerin yükleme sürelerini iki haftadan 24 saate düşürmüştür. Giden ürünler için hazırlanan finansal raporlar ise 6 ila 11 gün arasında tamamlanırken ERP sonrası yarım güne kadar düşmüştür.

– Daha Hızlı Bilgi İletişimi

IBM firmasının sistem depolama biriminde fiyat listesinin hazırlanması en az beş gün sürerken beş dakikaya, yedek parçaların gemiye yüklenmesi yirmi iki günden üç güne, kredi onaylarının takibi ise yirmi dakikadan üç saniyeye kadar düşürülmüştür. Müşteri kredileri sistem birimine üç hafta sonra bildirilirken ERP sistemi sonrası kredi kontrolü hemen gerçekleştirilebilmektedir.

– Daha İyi Finansal Yönetim

Microsoft firması, kullandıkları ERP programı sonrasında dünya üzerindeki bütün finansal ve tedarik sistemlerini birleştirmiştir. Bu sayede şimdiden iki milyon dolar kazanç elde edilmiş ve yıllık 14 milyon dolarlık bir tasarruf beklenmektedir. Bunun yanında raporlama sistemlerinin anlık olarak ana merkeze iletilmesi firmanın mali kapanış döngüsünün on iki günden 4 güne kadar azaltmıştır.

– Elektronik Ticaret için Zemin Hazırlaması

Cisco firması, şirketin büyümesini desteklemek için ERP sistemi kurarak ürün siparişi, takip ve teslimat süreçlerini tek tabanlı bir erişime açmış oldu. Firma bu sistemi kurmak için on beş milyon dolar harcadı ve gelecekteki süreçte yüz milyon dolara kadar çıkacağı öngörülmektedir. Ancak firma yıllık operasyon maliyetlerinden toplamda 500 milyon dolarlık tasarruf yapmayı planlamaktadır.

ERP’nin firmalar üzerindeki en büyük etkisi iş süreçlerini hızlandırmasıdır. Finansal, yönetimsel ya da operasyonel süreçlere bakılmaksızın, ERP ile birlikte sistem çok daha hızlı ve organize bir şekilde kullanılmaktadır.

Bilgiye kolay erişilebilirlik, zaman tasarrufu, sipariş takibinin satın alma işleminden teslim sürecine kadar entegre olması ve bölümler arası iletişimin, ERP’nin sağladığı en belirgin faydalardır.

ERP sistemleri hakkında yapılan çalışmalarda firmalar, öncelikli olarak bilgiye kolay ulaşmak ve organizasyon içindeki birimlerin iletişim bağlarını güçlendirmek amacıyla ERP sistemlerini tercih etmektedirler.

FBT Yazılım – Dijitalin Dünyası

Adnan Kahveci Bulvarı 3E/202 Beylikdüzü / İstanbul

+90 532 277 32 52

Flickr Images
Recent Posts